Hobi Grubu Heykel Desleri Antalya

Heykel Sanatı

Thumbnail image 

Heykel Sanatı


Heykel Sanatı denilince ilk akla gelen eğitim kurumuyuz.  Çünkü Heykel Eğitimi verirken sadece teoriyi değil, heykel sanatının tarihini ve gelişimini de aktarıyoruz.


Heykelin tarihçesine baktığımızda eski zamanlara kadar uzandığını görebilirsiniz. Dünyanın hemen her yerinde heykele rastlanmıştır.  Yapılan kazılar sonucunda bulunan heykeller ağaç, maden, mermer ve pişmiş topraktan yapıldığı görülmektedir. Bulunan  değerli heykellerin incelenmesi ile sanatçıların ilah olarak görülen kavramları heykelleştirdiklerini görülmektedir. Yani birçok kavim kendileri için ilah olan hükümdar aileleri, savaşçıları, kahramanları, o dönemde meşhur olan kişileri veya kutsal olan hayvanları betimleyerek tasvir etmeye çalışmışlardır.


Heykel sanatı ile ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen ilk heykelin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.


Bu belirsizliğe rağmen tarihin her döneminde var olan ve yaygınlık gösteren heykel sanatının bu denli büyük kitlelere ulaşmasının sebebi inançtır. Tarihin çeşitli devirlerinde yaşayan insanların inançları döneme göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle o dönem yaşayan insanlara taptıklarını ve ilah olarak gördüklerini gösteriyor. Bu yüzden  ilah olarak gördükleri insanlar veya nesneleri her dakika göremeyecekleri için onlara karşı ibadet etmek istediklerini yerine getirebilmek üzere heykellerini yapmışlardır. Bu duygusal dürtüler heykelciliğin geniş kitlelere ulaşmasına neden olmuştur.


İlerleyen çağlarda ise sanatçıların halka mal olduklarını görüyoruz. Ortaya çıkardıkları eser topluma ait oluyor ve herkesin ortak malı sayılıyor. Sanatçı burada aslında geçmişten gelen bir geleneği devam ettirme arzusu ile heykelini yapıyor.  Dolasıyla ortaya çıkan eserlerde yapan sanatçının adı ile değil, o dönemin kavimleri ile anılıyor.


Heykel sanatı ile tanışmak ve derinliklerine inmek isteyenleri Heykel Eğitimi veren sanat atölyemize bekliyoruz.


Thumbnail image 

Antalyada Büyük Boy Hacker Tasarımı, Antalyada Dekoratif Heykel Boyutu, Antalyada Heykel Eğitimi, Antalyada Heykel Eğitimleri, Antalyada Heykel Kursları, Antalyada Heykel Sanatı, Antalyada Heykel Tasarımcıları, Antalyada Heykel Ustaları, Antalyada Meydan Heykelciliği