Etiket: Antalyadaki Resim Fotoğraf Kurslarına Kayıtsız Kalmayınız

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Heykel Kursları,

Heykel kurslarımızda kişilerin talepleri doğrultuşunsa şekillenmektedir. Bu talep şöyle gerçekleşmektedir. Kişiler veya gruplara, kurs saatlerini öğretmenle birlikte karar vermektedirler. Kurs ücretli özel dersler şeklinde verilmektedir. Gün ve saatler sizinle birlikte kararlaştırılabilir. Hafta sonu veya akşam saatlerinde de ders alabilirsiniz.

Heykel çalışmaları kilden, alçıdan, tahtadan, mermerden ya da taştan oyma, (yontma) şeklinde yapılmaktadır. Kursiyerlerimizin daha çok talepleri büst ve rölyef çalışmalarıdır. Heykel yapımı yetenek, bilgi ve beceri gerektiren bir iştir. Bir heykelci taşı ya da tahtayı oymak için gereken kesici araçları kullanmayı becerdikten başka, büyük bir taşı pürüzsüz ve düzgün olarak biçimlendirebilmelidir. Bu alan sanatların sultanı görülür, en eski sanat dallarından biridir. Kursiyerlerimizin hepsinin büyüklerden oluştuğunu düşünmeyelim çocuklarımızın da geldikleri heykel atölyelerimiz vardır. Çocukların Katıldıkları Heykel Gruplarımız Var

Çocukların gelişiminde sanatın payı kuşkusuz çok büyüktür. El kol ve otomasyon, otomasyon hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çocuklarımızı çevresel etkenlerde kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. Sanat birleştirici ve bir arada tutucudur.

Sanat kuramcısı Hal Foster’in “gerçeğin geri dönüşü”* olarak vurguladığı durumdan hareketle, sanatın nesneyle olan kadim bağlantısının gündelik yaşamın içerisindeki nesnelerde gizli olması gerçeği desenin varlığıyla ilişkilendirilebilir. Yalın haldeki tekil nesnelere karakalemle ve kuruboyalarla farklı bir hava katan Los Angeles’ta yaşayan Avustralyalı Toba Khedoori oldukça büyük kağıtlara (yaklaşık 4 metre) desenler çalışarak adeta anıtsal bir yapı inşaa etmektedir.

 

Kimi zaman mimari formları da kullanan sanatçı, basit kurşun kalemler, sprey boyalar, karakalem tozları gibi geleneksel malzemelerle çalışmakta ve yalın nesneleri devasa boyutlarda işleyerek varoluş sorunsalı hakkında izleyicide bir tekinsizlik duygusu uyandırmaktadır. Jane Harris’in sanatçının desenlerine dair olan vurgusu kuşkusuz çok yerindedir:

Thumbnail imageÖzel Yetenek Sınavı Sonuçları ÇukurovaThumbnail imageÖzel Yetenek Sınavı Sonuçları ÇukurovaThumbnail imageÖzel Yetenek Sınavı Sonuçları Çukurova

Tekstil: , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

 

 

Universite Deslerine Destek Egitimleri

Anadolu Güzel Sanatlar Kursumuzda fotoğraf dersleri birebir özel ders olarak veya talebe göre gruplara verilebilmektedir. Temel dersler 16 saat olup sonrasında isteğe bağlı olarak daha profesyonel anlamda çekim yapabilmek için derslere devam etmektedirler. Fotoğraf çekmeyi, ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için, fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgiyi sağlamaktayız. Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümleri içinde kurs vermekteyiz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , , , ,

okumaya devam et

Thumbnail image

Ebru Kursları

Ebru sanat kursları

Ebru kurslarımız birebir özel ders olarak veya gruplara verilmektedir. Saat ve gün sizinle birlikte kararlaştırılabilir. 1. Kur toplamda 16 saattir. Ebru malzemeleri kursa ait olarak veya öğrencinin kendisine ait olarak iki türlü fiyatlandırmaktayız. Dileyen öğrenciler 2. Kura devam ederek daha profesyonel anlamda ebru derslerine devam edebilirler. 1. Kur sonunda öğrencilere “başarı belgesi” verilmektedir.

Akşam veya hafta sonu da ders alabilirsiniz. 2 aylık kurlarla, talebe göre haftada bir veya daha fazla gün, 2’şer saatlik derslerle verilmektedir. Boya ve kâğıt malzemeleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Dileyen arkadaşlar temel derslerin bitiminden sonra ebru üzerine resim, minyatür, tezhip-hat dersleri ile güzel çalışmalara devam edebilirler.

Klasik ebrular; battal ebru, gelgit ebru, hafif ebru, şal ebru, bülbülyuvası, taraklı ebru, kumlu ebru, hatip ebrusu, çiçekli ebru, akkase ebru olarak ebru çeşitleri ve ebru üstü desen modellemeleri vb. Gibi dersler yapılmaktadır.

Atölyemize; yapılan çalışmalarımızı görmeye tüm ebru dostlarımızı bekliyoruz.

Hafta içi ve hafta sonu 10 kişilik gruplarla çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımızda ebru hakkındaki tüm tecrübelerimiz aktarılmaktadır. En az 3 ay süren çalışmalarımız sonunda tüm ebru teknikleri uygulamalı olarak yapılır. İleri düzey çalışmalarını sürdüren birçok ebru dosalarımızda vardır

Akıl doğuştan yetenek çalışmayla kazanılır.

Kursumuzda: deneyimli hocalar ve yaz dönemlerinde üniversiteden okuyan öğrencilerimizin stajyer öğrencileri katılmaktadır.

Egemen kültür anlayışlarının, başından beri bizde yetersiz, tek-yanlı ve yüzeyde kalışlarının ana nedeni, bu tür anlayışların, hiç kuşkusuz, burjuvaca oluşlarına, dolayısıyla, kendi sınıfsal özelliklerinin bir sonucu olarak, idealist felsefeye bağlanmalarına dayanır; çünkü kültürü açıklamada tek-yanlılık ve yüzey delik, idealist felsefenin kendi başlıca özelliğidir. Buysa, kültürün, salt «manevî» kültür alanı içinde tutulup, maddî kültürden soyutlanmasına; manevî kültürün ise, salt burjuvazinin «seçkinler kültürü» olarak alınmasına, sonuçta, kültürün «sistemsel bir bütünlük» içinde görülmemesine dayanır. Bizde, genelinde, pozitivist, yeni-pozitivist görünüşler altında sonunda idealist felsefeye bağlanan egemen düşünce biçiminin kültür sorununun altından kalkamamasının temel nedeni budur. Çünkü yine bizdeki egemen düşünce biçiminin bir özelliği olarak, çağımızın çeşitli burjuva felsefe okullarının «acenteliği»nı üstlenmiş olan düşünce yönelimleri, Ziya Gökalp’tan günümüze kadar kültür sorununa hep bu açıdan bakmışlar;, temel bir yanlışlık olarak, maddî kültürü uygarlık, manevî kültürü ise kültür olarak görmüşler ve manevi kültürü, «salt «ulusal değerler» ile açıklama yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla, ülkemizde bugün için, örneğin, «ulusal kültür» kavramı bile doğru dürüst açıklanamamış, ulusallık toplumsallıktan soyutlanarak ele alındığı için, ulusal kültür kavramı hep havada kalmıştır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Tekstil: , , , ,

okumaya devam et