Kilden Heykel Kafatası Yapımı Antalya

Heykel

Thumbnail image 

Heykel


Yunanlılar, heykelcilikte çok ileri gittiler. Sümer ve Hitit heykellerindekinden daha yumuşak bir madde, mermer ve süngertaşı kollandıklarından, yonttukları heykellere daha gerçeğe uygun biçimler sağladılar, ayrıntıları daha iyi belirttiler. O çağa kadar mimarlığa bağlı kalan heykelcilik, Yunanistan’da bağımsız hale geldi.


Yunan heykelciliği üç devre ayrılır


— Arkaik Devir: M. Ö. V. yüzyıla kadar gelir


— Klâsik Devir: M. Ö. V. yüzyılda IV. yüzyıl arasında gelişmiştir. Myron’un ünlü «Disk Atan» ı, Polykletos’un çağımıza gelemeyen heykelleri, Phidias’ın Skopos’un, Praksitelos’un, Lizippos’un eserleri, bugün Paris’te Louvre Müzesi’nde bulunan Milo Venüs’ü, «Semadirek Zaferi» denilen başsız, kanadlı zafer heykeli o çağın en başta gelen heykelleridir.


III. — Helenistik Devir: M. Ö. IV. yüzyıldan «I. yüzyıla kadar sürmüştür. Tanagra Heykelcikleri bu devirden kalmadır.


Heykel Yapımı, Heykel Atölyesi, Heykel Satışı, Heykel Siparişi ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Antalyada Grafik, Antalyada Heykel, Antalyada Heykel Atölyesi, Antalyada Heykel Eğitimi, Antalyada Heykel Satışı, Antalyada Heykel Siparişi, Antalyada Heykel Yapımı, Antalyada Karakalem, Antalyada Minyatür, Antalyada Özel Eğitim, Antalyada Özel Kurs, Antalyada Yağlı Boya