Hat Dersleri Antalyada

Hat ve Ebru Sanatı

Thumbnail image 

Hat ve Ebru Sanatı


Türk hattatlarının sanat anlayışı ile bugünkü non figüratif resim anlayışı arasında çok büyük bir yakınlık vardır. Bu yazıları bilmeyen, anlamayan yabancı sanatçılar, eserler karşısında heyecan duymakta, hayretler içinde kalmaktadırlar. Modern resim anlayışında, eski yazının önemli etkisini kabul etmek zorundayız.


İslâmiyetin doğuşunda Arapların kullandığı kûfi yazısı ihtiyaca yetmediğinden İbni Mukle nesih yazısını, İbni Bevvab da sülüs yazısını icat etti. Bu iki hattattan sonra gelen, aslen Türk olduğu halde Arapların en büyük hattatı olarak tanınan Yakut-u Müstasami altı çeşit yazının kurallarını tespit etti. Bu hattatın öğrencisi olan Abdullah Sayrafi ile onun öğrencisi Hayrettin Mev’aşi, Türklerin en büyük hattatı olan Şeyh Hamdullah’a öğretmenlik etti.


Türk medeniyeti, İslâm medeniyetiyle birleşince bu medeniyetin bütün sanat kollarında olduğu gibi süsleme sanatlarında, hele yazıda kayda değer bir olgunlukla, incelikle yepyeni bir gelişme ve olgunluk devresine girmiş oldu. Türk sanatçıları, Müslüman milletlerin ortalama malı olan yazıya bu olgunluğu verirken yeni bir çeşit açıyor, bu yazıyı milli bir sanat haline getiriyordu. Böylece, Arap yazısı Türk’ün elinde, zamanla, yazı karakterine daha uygun, daha sade bir şekil aldı.


Hat ve Tezhip Kursları Ebru Kursları,  Hat Ebru ve Tezhip Eğitimi,  Arapça Eğitim ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Antalyada Arapça Eğitim, Antalyada Hat Ebru ve Tezhip Eğitimi, Antalyada Hat ve Ebru Eğitimleri, Antalyada Hat ve Ebru Sanatı, Antalyada Hat ve Ebru Sanatı Atölyeleri Ebru ve Hattın Birleşimi Hat ve Tezhip Sanatları Hat ve Tezhip Kursları Ebru Kursları, Antalyada ki En Başarılı Hat ve Ebru Yapımcısı, Antalyada ki En İyi Ebru Öğretmenleri